ÖSTRA ROSLAGS NÄSBY

På östra sidan av Roslags-Näsby station har vi utformat ett gångfartsområde med cykel- och pendlarparkering. Platsen har gestaltats ur ett gångperspektiv som en shared-space yta med upphöjda planteringar, flera sittmöjligheter och enhetlig markbeläggning. Parkeringen är utformad med återkommande planteringar som delar upp parkeringen i mindre rum. Hela parkeringen är utfomad som en LOD-anläggning med nedsänkta planteringar och fördröjningsmagasin under hela den hårdgjorda ytan som fördröjer och renar dagvatten.

Beställare: Täby kommun | SL | Sweco Rail