BOSTADSGÅRDAR

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med utredning, gestaltning och projektering av bostadsgårdar. Projekten varierar i skala med allt från nya exploateringsområden med gator och annan kvartersmark till gestaltning och upprustning av enstaka bostadsgårdar i samband med både ny- och ombyggnation.