ESBJÖRN SVENSSONS PLATS SKULTUNA

Skultuna, Esbjörn Svenssons hemort, har anlagt en plats till Esbjörn Svenssons minne. Vi har på uppdrag av Skultuna kommun gestaltat ett förslag till utformning av denna plats. Placerad i ena änden av det nav som utgör Skultuna torg skapas en naturlig mötesplats för Skultunabor och andra besökare. Med naturelement och överlagrande detaljer som relaterar till Esbjörn och EST:s musik har torget formats till en tilltalande mötesplats. Förslaget går under arbetsnamnet ’Nebulosa’ och ansluter till Esbjörns intresse för astronomi vilket också speglas i formgivningen av platsen. Torgets får sin rumslighet av nyplanterade björkar, klippta häckar och perenner. Med olika former av sittmöjligheter tillgodoses olika behov och målgrupper. Ett objekt med formen av en portal med hörlurar kommer att kunna erbjuda besökarna en möjlighet att stanna upp och lyssna på smakprov ur EST:s repertoar.

Skede: Gestaltningsförslag, projektering
Beställare: Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning