ESPLANADEN TÄBY CENTRUM

Esplanaden i Täby centrum bildar ett grönt komplement till Täby centrums nya stadskvarter. Den är gestaltad som ett meandrande gångstråk mellan det nyanlagda Täby torg och Tibble kyrka och teater.

Platsen är utformad som en organisk förlängning av Täby torg. Mellan trädrader och inramande perennplanteringar bildas mindre rumsbildningar längs stråket där man kan sitta bland blomsterprakt, njuta av skulpturkonst och spela boule. Låga murar delar in det långsträckta stråket och fungerar samtidigt som informella sittytor och markörer av tvärstråk. Med hög kvalitetsnivå på detaljer och material skapas en ny identitetsstark grön oas för Täbyborna.


Beställare: Täby kommun, Samhällsutvecklingskontoret