ESTRIDS TORG

Täby planerar och bygger för en ny publik plats i Täby centrum med ett torg som välkomnar till bibliotek, närsjukhus och nytt kommunhus.

Torgets tema ’Is och Eld’ karaktäriseras av naturmaterial med markbeläggning av granithällar i olika grå toner lagda i en färggradient ur vilken låga vita granitobjekt och platsbyggda bänkar i granit och trä seglar omkring som kalvande isblock. Grupper av magnoliaträd samt busk-/perennplanteringar med växter i vintergrönt, guld- och rostfärgade toner skapar rumslighet till platsen och samspelar med kommunhusets metalliska fasad. Biblioteksgångens nya trappa ner till torget är gestaltad i stål och mönsterglas med snöflingor.

Beställare: Täby kommun samhällsutvecklingskontoret