FAUNAPASSAGE FALKENBERGSKA KVARNEN

I Svartån vid det kulturhistoriskt intressanta platsen Falkenbergska kvarnen bygger Västerås sin andra Faunapassage för upp- och nedvandrande fisk. Vi har gestaltat och projekterat en ny brygga med sittplatser i anslutning till denna som stärker tillgängligheten längs Svartåstråket och ökar vattenkontakten för besökarna. Bryggan med räcke och möbler är strömlinjeformade för att återspegla Svartåns kanter. Projektet innefattade också att gestalta och projektera den intilliggande breddade gång- och cykelbanan.

Skede: Gestaltning och projektering.

Beställare: Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltning