FRISKAFORS

Vi ritar på ett äldreboende i Viskafors där social samvaro och möjligheten till utomhusvistelse på en grön gård utgör viktiga faktorer. Goda hållbara material och växtlighet som relaterar till omgivande natur, en slingrande gång kantad av olikstora rum för vistelse skapar en trivsam, trygg och karaktärsfull gård för de boende.

Beställare: Viskaforshem AB