FRISKAFORS

Viskaforshem uppför ett trygghetsboende i centrala Viskafors där social samvaro och möjligheten till utomhusvistelse på en grön gård utgör viktiga faktorer. Den anslutande vackra hällmarken på husets bakgård nås med en bro direkt från vinterträdgården. Goda hållbara material och växtlighet som relaterar till omgivande natur, en slingrande gång kantad av olikstora rum för vistelse skapar en trivsam, trygg och karaktärsfull gård för de boende.

Beställare: Viskaforshem AB