GÄRDESSKOLAN SOLLENTUNA

Gärdesskolan ska bli en ny, modern skola. Vi har i en samverkansentreprenad tagit fram nytt program för skolgården och projekterat bygghandlingar. Gestaltningen av gården är utförd i en dekonstruvistisk anda där leken, redskapen och olika former av sittytor spelar huvudrollen. Skolans entréområde skapas med stora öar med höga kanter av corténstål med plats för lummig grönska och stora sitt- och hängytor. Gården kommer att innehålla stor variation av lekytor och fungerar för barn från tidig förskoleålder upp till högstadienivå. En lång generös sittgradäng av trä i flera etage och med plats för lek av olika slag knyter skolgården till den intilliggande skogskullen. Skolan kommer bl.a att få en 7-manna konstgräsplan, basket- och innebandyplaner och en parcouranläggning. Ny belysning av lekytor i form av strålkastare och av stolparmaturer längs stråk och GC-väg skapar en trygg och säker vistelsemiljö.

Skede: Gestaltning och projektering
Beställare: Sollentuna kommun / Erlandsson Bygg