HISSAR I VISINGE

I samband med Roslagsbanans utbyggnad rustas och förbättras tillgänglighet och säkerhet vid Visinge station som får en ny gång- och cykelbro. Stationens konstnärliga utsmyckning består av två hissar med specialritat mönstrat glas som vi har tagit fram.

Hissarnas har formgivits med inspiration från den omgivande naturen med Stolpaskogens pelarsal av björkar. Björkmönstret är utfört i en grafisk färgskala där motivet och hissarnas mörkgrå glas smyger in och blir en del av sin omgivning.

Projektet har utförts åt Stockholms Lokaltrafik i samarbete med Täby kommun.

Skede: Gestaltningsförslag och original för tryck.
Beställare: Sweco Rail