Illustration: Brunnberg & Forshed
Illustration: Brunnberg & Forshed

KÄLLSPRÅNGSVÄGEN VISKAFORS

I Viskafors strax söder om Borås planerar bostadsbolaget Viskaforshem att uppföra 13 ekologiska trähus. Vi har varsamt placerat in hus och gator i befintlig skogsmiljö. Därmed kan vackra berghällar, uppväxta tallar och örtvegetation samt ett våtmarksområde sparas och kompletteras med en öppen vattenyta som blir identitetsskapande för området. Bostadsområdet angörs via en slingrande bygata kantad med björkar. Gatan passerar elegant förbi befintliga träd och berghällar - och bland detta - 13 eleganta husvolymer inordnade i naturen som om de alltid stått på platsen.

Skede: Gestaltning, projektering
Beställare: Viskaforshem AB