KVARTERET HULTE

Mitt i centrala Västerås, uppför Mimer ett nytt spännande bostadskvarter.

Konceptet för utemiljön är Nordiskt Ljus. Formspråket är organiskt gestaltat med mjuka hörn och gårdens material med toner i vitt, silver och blått verkar i samklang med husens ljusa fasader i rundprofilerad plåt och trä. Mörkt marktegel ger utemiljön en varm levande karaktär och förstärker platsens i övrigt ljusa karaktär.

Torgytan avgränsas mot Kopparbergsvägen med låga granitmurar och gestaltad björkskog. Torget består av två rumsligheter som knyts samman av en trappa och en platsspecifik sittmöbel i profilerad plåt samt infällt ljus. Här finns också många olika sittmöjligheter för de boende och för besökare till lokalerna i bottenvåningen. Torghörnet som vänder sig in mot city är smyckad med en stor ljusskulptur som accentuerar den höga byggnaden intill. Bostadsgården har en mer intim karaktär umgänge, här finns bl.a solfåtöljer som kan vridas efter solen, en skulptural klätterspiral och en avskärmande pergola med jättelyktor över ett långbord där många kan sitta tillsammans.

Skede: Gestaltning och projektering.
Beställare: Bostads AB Mimer