LANDSKAP OCH KONST I SAMVERKAN

Med projekt där konsten konceptuellt formar platsen eller där konsten ingår som en del av den gestaltade utemiljön i form av skulpturplatser har vi erfarenhet av flera samarbeten med konstnärer. Vi har tillsammans skapat identitetsstarka miljöer som parker, bostadsgårdar och lekplatser.