Foto: Torbjörn Bergkvist

PLATSIDENTITET

Med utgångspunkt i formgivning och materialval skapar vi detaljer eller objekt som tillför platsen en egen identitet. Genomtänkta och enkla eller mer detaljerade estetiska tillägg som lyfter fram och förstärker platsens karaktär. Det kan vara mönstersatta naturstensytor, specialutformade möbler, belysningsdetaljer etc.