ESTETIK OCH TEKNIK

Hur får man en teknisk funktion att bli tilltalande? Vi arbetar med produkter som accentuerar och lyfter fram miljöer - ger dem ett nytt perspektiv helt enkelt.

Längs Stora Marknadsvägen i Täby centrum har brandgasschakten för den underliggande vägtunneln gestaltats som 15 ljuslyktor och utgör ett estetiskt komplement till gatumiljön.

Lyktorna som är tillverkade i laserskuren plåt och polykarbonat har ljusstyrd belysning som byter kulör och karaktär under året.

Lyktan togs fram under anställning på Landskapslaget AB.