PÅGÅENDE PRODUKTION

Ombyggnation av Viktor Larssons plats startade hösten 2019 och den nya mötesplatsen i centrala Västerås kommer stå klar hösten 2020.