Foto: P-H Branzell
Foto: P-H Branzell
Foto: P-H Branzell

ROSLAGS NÄSBY STATION

I samband med Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad genomförs en omfattande utveckling av Roslags Näsby station. Vi har genom Sweco Rail utvecklat Roslags Näsbys nya station och stationsmiljö i Täby kommun. Stationen får två nya mittplattformar, vänthallar, hissar och rulltrappor samt två nya gång- och cykelbroar över järnvägen.

Projektet är en samverkansentreprenad mellan SL, Veidekke och Sweco, där vi på dcl.13 tagit en aktiv del med tekniksamordning och gestaltningsansvar som underkonsult till Sweco Rail.