’SAME SAME, BUT DIFFERENT’

Med screentryckta och belysta väggar har Täby fått en gångtunnel med trygg och säker miljö.

Mönstret gestaltar stadsbilden av ett nytt växande Täby sammansatt av befintlig arkitektur från Täby urklippt och ordnat i ett nytt sammanhang.

LED-belysningen av väggarna som är RGB-styrd varierar under dygnet samt med årstiderna och skapar en varm och dynamisk atmosfär i tunneln.

Tunnelväggarna togs fram under anställning på Landskapslaget AB.