TRÄD

Vi har lång erfarenhet av att utforma och projektera olika slag av skelettjordslösningar för att underlätta etablering och överlevnad av trädplanteringar i en övrigt hårdgjord stadsmiljö.