KVARTERET IVAR OCH KVARTERET KÅRE

Vi gestaltar och projekterar upprustning av bostadsgårdar i två folkkära kvarter i centrala Västerås. Kvarteren byggdes på 1910-talet som arbetarbostäder och utfördes som storgårdskvarter med innergårdar av trädgårdskaraktär.

På gårdarna bevaras den lummiga trädgårdskaraktären med tidstypisk vegetation av blommande buskar och perenner. Den stora inre gröna gården utformas med en förnyad lekyta samt flera gemensamma uteplatser med passande möblering, spaljéer och markbeläggning. Tidstypiska naturstensytor ramar in gården mot fasaderna och gångvägar anpassas för att underlätta drift och skötsel.

Beställare: Bostads AB Mimer