VIKSJÖ STADSPARK

Viksjö centrum ska rustas upp och i samband med detta kommer den anslutande parken att byggas om och kompletteras med nya delar. Vi gestaltar och projekterar dessa tillägg där parkens koppling till omgivande ytor förstärks och den långsmala parkens ändnoder lyfts fram. Här skapar vi nya vistelseytor och planteringar för områdets boende att samlas kring.

Skede: Gestaltningsförslag, projektering bygghandlingar
Beställare: Järfälla kommun, Park och gata