Foto: Västerås stad
Foto: Västerås stad

VIKTOR LARSSONS PLATS VÄSTERÅS

Viktor Larssons plats i Västerås har utformats till en ny mötesplats som innehåller en ny lekplats och två evenemangsscener. Projektet började som ett parallellt uppdrag där vårt gestaltningsförslag ”Gå på skrå” utsågs till det vinnande förslaget av Västerås stad. Platsen ligger i centrala Västerås längs en av gågatans noder och utgör entré samt vistelseyta för Växhuset, ett av stadens kulturhus. Platsen är en viktig mötesplats och används idag för den kulturella verksamhet som pågår i Växhuset.

Gestaltningen bygger på att förändra den topografi som tidigare fanns på platsen med trappor och lågpartier vid fasaden som efter ombyggnaden utgått och ersatts med en marklösning som erbjuder attraktiva mötesplatser och aktivitetsytor. Topografin möjliggör även tillgängliga och inbjudande kopplingar, inte minst till Växhuset och den anslutande gågatan.

Skede: Gestaltningsförslag i parallellt uppdrag, bygghandlingar
Beställare: Västerås stad, Teknik- och fastighetsförv.