DCL.13 arkitekter och ingenjörer AB

DCL.13 är ett arkitekt- och ingenjörskontor med inriktning mot landskapsarkitektur. Vi arbetar med allt från idéskisser och utredningar i tidiga skeden till utformning och framtagande av färdiga bygghandlingar samt byggstöd under byggskedet.

Vi är ett litet kontor med bred kompetens och lång erfarenhet av gestaltning och projektering av vår gemensamma utemiljö. Med utgångspunkt i platsen och med fokus på kreativa lösningar förenat med stort tekniskt kunnande vill vi lyfta våra offentliga rum och skapa väl fungerande och tilltalande miljöer. Vi arbetar med hållbara helhetslösningar där miljöfrågor, sociala sammanhang och kostnadseffektivitet samverkar.

Våra uppdrag består av stads- och gaturum, parker, bostadsområden, skol- och lekmiljöer, infrastruktur med mera. Vi är vana att leda och genomföra samarbeten med andra teknikområden och har ett etablerat nätverk av samarbetspartners såsom geotekniker, konstruktörer, ljusgestaltare, konstnärer, entreprenörer mm.

Är du nyfiken på oss, har du något projekt på gång eller behöver du någon att bolla idéer med? Hör gärna av dig eller varför inte titta in på vårt kontor!