BETESMARKENS LEKPARK GÄDDEHOLM

Vi har gestaltat och projekterat ny temalekpark till Västerås nya stadsdel Gäddeholm. Parken ska med sitt innehåll locka alla åldersgrupper och erbjuda attraktiva vistelseytor för barn, föräldrar och andra besökare.

Läget vid det anrika godset och områdets vackra kulturlandskap har varit utgångspunkt för gestaltningsidén där allmogekulturens liv och företeelser formar den scen som besökarna träder in i. Parkens inramning i form av stenmurar och hagstängsel samt entréer med objekt som ansluter till temat annonserar platsen från omgivningen. En bygata med lekhus utgör hjärtat av parken och är placerad i brynet mellan den befintliga skogskullen och de mer öppna ytorna. En generös sittrappa i bästa solläge som mynnar i ett stort trädäck med sandlek kommer att fungera som hängställe både för stora och små. Som ett tillägg i utformningen hittar man i parken inslag av ”väsen” som förknippas med gammal svensk folktro och som bjuder in till spännande rollekar.

Skede: Gestaltningsprogram, projektering
Beställare: Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen